EINDSPEL | LEVENSEINDE GESPREKKEN

Vervolg

Geloof het of niet.... veel groepen wilden op één of andere manier door gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden ontstaan:

Persoonlijk vervolg

Sommige deelnemers wilden graag steun bij gesprekken met derden.
Soms is een persoonlijk vervolg gewenst. Dat kan.
Sommigen wilden hun draaiboek doorspreken of hun zorgverklaring doorspitten.
Er is meermaals geholpen bij het starten van een eigen zorgcirkel.

Groepsgesprekken

Soms wil een huiskamergroep als geheel door. Zinnig praten is fijn.
Als 'anders dan anders' wordt geluisterd en gesproken, ontstaat een warmere band dan
gewoonlijk. Hoe verder? De intentie om de Samenbeleving verder te genieten leidt tot
nieuwe vormen, steeds weer. Met gespreksfacilitatie, maar liefst zonder...

 

Thematische gesprekken

Leven en dood zijn actuele thema's. Er kan aanleiding zijn om in welke vorm dan ook door te
praten over actuele thema's. Op initiatief van alumni en/of anderszins. Zo'n vervolg kan!

Praatfilms

Groep 7 en groep 8 bekijken samen films op suggestie van Adriaan. Het gesprek dat daarna
plaats vindt, heeft altijd het karakter van samenbeleving. De films zijn lichtvoetig en actueel.

Gespreksbeoefening

Sommigen willen vooral oefenen in de eigentijdse gespreksvoering. Moed, eigenheid en
verbinding zijn sleutelbegrippen. En beoefening.

Zakelijk vervolg

Een kloppende uitruil van energie staat voorop. Geld is daarvoor de gebruikelijke vorm.
Uitgangspunt is dan: 50 euro per uur.
De uitruil mag/moet in verhouding staan. Geld=energie=liefde. Vorm volgt intentie.
We kunnen ook een andere uitruil overeenkomen.